Produktportfölj

Dermatologi

Huden är människokroppens största organ och har många livsviktiga funktioner, som bland annat skydd mot mikrober och väder. Hudsjukdomar är vanliga i alla åldersgrupper och i alla delar av världen. Några av de vanligaste hudsjukdomarna är eksem, psoriasis, akne och hudcancer.

Produkter inom Dermatologi

Elidel

Atopisk dermatit (eller atopiskt eksem) är en kronisk återkommande inflammatorisk hudsjukdom, vars förekomst ökar. Man beräknar att mer än 20% av alla barn, och 2–10% av den vuxna befolkningen, lider av atopiskt eksem. Elidel är ett patentskyddat läkemedel baserat på substansen pimekrolimus för behandling av atopiskt eksem. Det är den första klassen av topikala beredningar som inte innehåller kortikosteroid för behandling av atopiskt eksem, och har därmed färre biverkningar. Elidel har dokumenterats i studier med fler än 60 000 patienter. Elidel säljs i dagsläget på ett 90-tal marknader globalt, dels genom den egna marknadsorganisationen, dels genom partners. I Nordamerika, Kanada och Mexiko har Elidel utlicensierats till Valeant. Elidel rekommenderas i de europeiska riktlinjerna som förstahandsbehandling av atopiskt eksem på känsliga hudområden (till exempel ansiktet). Under 2012 avslutades en studie på barn (2 400 patienter med fem års behandling) med milt till medelsvårt atopiskt eksem vilken visade att Elidel har samma effektivitet som topikala steroider men inte samma biverkningar vid långvarig användning.

Zyclara

Aktinisk keratos är ett förstadium till hudcancer som påverkar stora hudpartier vilket är en vanligt förekommande hudskada som drabbar en ökande andel av befolkningen, framför allt på det norra halvklotet och i Australien. Zyclara är för närvarande det enda topikala läkemedlet (används lokalt på huden) som kan upptäcka och eliminera subkliniska (osynliga) och kliniska (synliga) skador på större hudpartier. Den aktiva substansen i Zyclara är imiquimod (kräm) 3,75%, en beredning som kan användas på ett väsentligt större behandlingsområde än andra preparat. Zyclara godkändes i Europa 2012 och lanseringen initierades under 2013.

Aldara

Aldara innehåller imiquimod 5%, ett immunomodulerande medel för behandling av olika former av icke-melanom hudcancer, till exempel mindre partier av aktinisk keratos och ytligt basaliom (den vanligaste hudtumören som sällan metastaserar), och utvärtes genitala vårtor hos män och kvinnor, en infektion som orsakas av humant papillomvirus (HPV) där vissa undertyper är förknippade med livmoderhalscancer.

Acnatac

Akne är en kronisk inflammation som drabbar mer än 80% av alla ungdomar. Acnatac, för behandling av inflammatorisk och icke-inflammatorisk akne, befinner sig i lanseringsfas. Kombinationen av klindamycin (antibakteriell) och tretinoin (topikal retonoid) är effektivare för behandling av inflammatorisk och icke-inflammatorisk akne än substanserna var för sig – så kallad monoterapi. Acnatac har en ny vattenbaserad beredning som är säkrare än befintliga retinoidbaserade läkemedelssammansättningar och ger bättre svar på behandling. Acnatac har testats kliniskt på mer än 4 500 patienter.

Betadine

Betadine är ett antiseptikum baserat på jod för att behandla och förebygga infektioner i hud och slemhinnor. Det är ett bredspektrumpreparat som har en desinficerande effekt mot grampositiva och gramnegativa bakterier, bakteriella sporer, svampar, protozoer och virus. Betadine har funnits på marknaden i över 50 år och marknadsförs i sju europeiska länder genom Medas egna försäljningsorganisation. Under detta varumärke finns sex produktserier för antiseptiska behov inom både detaljhandeln och sjukvården.

Andra produkter inom dermatologi

Dermatix

Efudix (5-Fluoruracil)

Kamillosan

Nalox (OTC)

Solcoseryl

VårtFri (OTC)

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.