Om Meda

Medas vision och mål

Vår vision är att bli ett världsledande specialty pharma-företag med fokus på hållbar och lönsam tillväxt för att skapa värde för våra patienter, ägare och övriga intressenter.

Vi strävar efter att vara ett snabbväxande innovativt företag som välkomnar olika kommersiella modeller och har som mål att bli marknadsledande inom valda terapiområden med receptförskrivna respektive receptfria produkter. Medas uppgift är att erbjuda produkter som bidrar positivt till samhället genom bättre hälsa och livskvalitet. Som företag är vår ambition att locka de mest kompetenta medarbetarna och belöna våra anställdas goda prestationer. För oss är det viktigt att värna om vårt goda rykte.

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.