Om Meda

Regulatory Affairs

Bolagets avdelning för Drug Regulatory Affairs (CDRA) har följande strategiska mål:

  • Att driva nya produktregistreringar och administrera befintlig produktportfölj globalt (på mest effektiva och kostnadseffektiva sätt).
  • CDRA fokuserar på produkter och tilldelade projekt och på att söka kreativa lösningar för att driva projekt framåt och uppnå projektmålen.
  • Att regelbundet följa upp hur lagstiftningen utvecklas för att säkerställa regulatorisk efterlevnad globalt.
  • Vara en strategisk partner, både inom och utanför Meda, och tillhandahålla expertis gällande regulatoriska frågor till olika avdelningar.
  • På ett kreativt sätt administrera och samordna regulatoriska aktiviteter med Medas lokala dotterbolag eller utomstående parter runt om i världen.
  • Att balansera behovet av att uppnå målen med begränsad bemanning, där konsulter anlitas för att tillgodose brådskande behov eller för att tillföra ytterligare expertis.
  • CDRA:s arbete ska hålla en jämn och hög kvalitet och arbetsuppgifterna ska utföras korrekt, grundligt och effektivt. Häribland ska beredskapsplaner upprättas för potentiella problemområden eller områden som behöver förbättras.
  • CDRA ska presentera kreativa lösningar på regulatoriska strategier för Medas strategiska nyckelprodukter, och om möjligt, även i övrigt.

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.