Om Meda

Produktutveckling

Meda är framför allt aktiva i sen klinisk utvecklingsfas och Medas utvecklingsavdelning har omkring 449 medarbetare, vilka arbetar med utveckling, klinisk prövning och registrering av läkemedel. 

Det värdeskapande arbete som utförs inom Medas produktutvecklingsfunktion är inriktat på att skräddarsy kliniska utvecklingsprogram och sammanställa vetenskapliga argument som skyddar, utforskar och belyser produkternas egenskaper. Som specialty pharma-företag avstår Meda från riskfylld och kapitalintensiv tidig forskning. Insatserna koncentreras i stället på marknadsnära utvecklingsarbete i sen klinisk fas eller registreringsfas. Fokus ligger ofta på välkända aktiva substanser och utveckling av egenskaperna för befintliga produkter, till exempel genom:

• Nya förbättrade beredningar, exempelvis en penna som ett komplement till bomullstops för VårtFri, som innehåller en myrsyralösning för behandling av vårtor

• Utveckling av kombinationsprodukter som Dymista (azelastin och flutikasonpropionat) för behandling av allergisk rinit

• Introduktion och regulatoriskt godkännande av godkända läkemedel som Novolizer, Acnatac, Zyclara och Dymista, i nya länder och regioner.

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.