Om Meda

Medas styrelse

Person Image
Martin Svalstedt
Ordförande

Född: 1963


Utbildning: Civilekonom 


Styrelseledamot sedan: 2014


VD i Stena Adactum AB och Stena Sessan AB. Styrelseordförande i Gunnebo AB, Ballingslöv International AB, Envac AB och Stena Renewable AB. Styrelseledamot i Stena Adactum AB och Stena Sessan Rederi AB.


Antal aktier i Meda: 40 016

Person Image
Luca Rovati
Ledamot och vice styrelseordförande

Född: 1961


Utbildning: Business Economics


Styrelseledamot sedan: 2014


Styrelseordförande i GWM REII S.p.A. och Fidim Servizi S.r.l. Vice ordförande i Greentech Energy Systems AS och Armònia Holding S.r.l. Styrelseledamot i Nuove Partecipazioni S.p.A., RRL Immobiliare S.p.A. och Fenice S.r.l.


Antal aktier i Meda: 33,016,286 (kontrolleras genom närstående bolag)

Person Image
Peter Claesson
Ledamot

Född: 1965


Utbildning: Civilekonom 


Styrelseledamot sedan: 2009 


Finansdirektör i Stena AB. Styrelseledamot i Stena Line Holding BV, Stena Drilling Ltd, Stena Fastigheter AB, Sveriges Ångfartygs Assurans Förening, Handelsbanken Regionbank Västra Sverige och Wisent Oil PLC. 


Antal aktier i Meda: 5 500

Person Image
Peter von Ehrenheim
Ledamot

Född: 1955


Utbildning: Civilingenjör KTH 


Styrelseledamot sedan: 2011


Styrelseordförande I Biolin Scientific AB och Robustus Wear Components AB. Styrelseledamot i Biotage AB, Boule Diagnostics AB, VBN components AB och Kontigo Care AB.


Antal aktier i Meda: 16 500

Person Image
Kimberly Lein-Mathisen
Member

Född: 1972


Utbildning: Civilingenjör, universitet i Illinois och MBA, Harvard Business School


Styrelseledamot sedan: Maj 2015 


CEO Orkla Home & Personal Care. Styrelseledamot i NHST Media Group.


Antal aktier i Meda: 0

Person Image
Lillie Li Valeur
Ledamot

Född: 1970


Utbildning: MBA and BSc. in Medicine


Styrelseledamot sedan: Maj 2015


Vice President of Arla Foods amba, Asia strategy and incubation. Styrelseledamot i AAK AB.


Antal aktier i Meda: 0

Person Image
Guido Oelkers
Ledamot

Född: 1965


Utbildning: PhD i strategisk management och Master i ekonomi.


Styrelseledamot sedan: 2014


Verkställande direktör i BSN Group.


Antal aktier i Meda: 0

Person Image
Lars Westerberg
Ledamot

Född: 1948 


Utbildning: Civilekonom och civilingenjör 


Styrelseledamot sedan: 2012


Styrelseledamot i Volvo AB, Sandvik AB, SSAB och Stena AB.


Antal aktier I Meda: 242 000 (eget och närstående)

Person Image
Karen Sörensen
Ledamot

Född: 1962


Utbildning: Civilingenjör och MBA


Ledamot sedan: 2013


VD för Philips Norden och ansvarig för Philips Healthcare i Norden. Styrelseledamot i flera Philipsbolag samt Danmarks Tekniska Universitet - SCION.


Antal aktier i Meda: 0

Ledamot Oberoende av Meda/bolagsledningen Oberoende av större aktieägare
Martin Svalstedt Ja Nej
Luca Rovati Ja Ja
Peter Claesson Ja Nej
Peter von Ehrenheim Ja Ja
Kimberly Lein-Mathisen Ja Ja
Lillie Li Valeur Ja Ja
Guido Oelkers Ja Ja
Lars Westerberg Ja Nej
Karen Sörensen Ja Ja

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.