Om Meda

Marknadsföring & försäljning

Medas marknads- och försäljningsorganisation kännetecknas av en effektiv struktur där medarbetarna generellt har en hög utbildningsnivå. Vår marknads- och försäljningsorganisation täcker hela Europa och USA samt ett ökande antal tillväxtmarknader och finns i dagsläget i över 60 länder. Vid utgången av 2015 hade Meda cirka 4 600 medarbetare, varav 2 690 var verksamma inom marknadsföring och försäljning. 

Utanför Sverige har expansionen både organiskt och genom förvärv. Marknadsföring och försäljning är centrala processer vid integrationen av ett förvärv, eftersom en förutsättning för framgång är att förvärvade företag och produkter snabbt kan integreras och kommersialiseras enligt Meda-modellen.  

Meda-modellen speglar flera grundläggande värderingar i bolaget:  

  • Obyråkratiskt, effektivt och affärsdrivet 
  • Hög verkningsgrad i marknadsföring och personlig försäljning  
  • Alltid tillvarata den bästa kompetensen i de förvärvade verksamheterna

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.