Om Meda

Affärsutveckling

Medas ambition är att bli ett världsledande specialty pharma-företag. Bolaget ska uppnå detta genom förvärv av företag och produkträttigheter, långsiktiga partnerskap och ökad närvaro på tillväxtmarknader, samt produktutveckling i sen klinisk fas.

Affärsutveckling spelar en viktig roll inom Meda. Personliga kontakter, branschnätverk, forskningskompetens och marknadskännedom är viktiga framgångsfaktorer.

Medas företagsledning analyserar löpande ett stort antal förvärvs- och samarbetsmöjligheter.

För personlig kontakt eller mer information om partnerskap med Meda, kontakta: business-development@remove-this.meda.se

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.