Investerare

Kalender

2016

Datum Corporate events Other events
11 februari Bokslutsrapport 2015
14 april Årsstämma
3 maj Delårsrapport januari – mars
21 juli Delårsrapport januari – juni

2015

Datum Corporate events Other events
11 Februari Bokslutsrapport 2014
20 - 24 Februari AAAAI – American Academy of Asthma, Allergy & Immunology, Houston, TX
19 - 21 Mars SERIN, Stockholm
March 26– 29 ESCEO Congress i Milano
6 Maj Delårsrapport januari-mars 2015
6 Maj Årsstämma
12 Maj Medas kapitalmarknadsdag
15 - 20 Maj ATS – American Thoracic Society, Denver, CO
6 - 10 Juni EAACI, Barcelona
23 Juli Delårsrapport januari-juni 2015
7 - 11 Oktober 24th EADV, Copenhagen, Denmark
24 - 29 Oktober CHEST – American College of Chest Physicians, Montreal, Canada
28 - 31 Oktober 11th EADO, Marseille, France
5 November Delårsrapport januari-september 2015
5 - 9 November ACAAI – American College of Allergy, Asthma & Immunology, San Antonio, TX

2014

Datum Corporate events Other events
19 Februari Year-End Report 2013
28 Februari - 4 Mars AAAAI - American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, San Diego, U.S.
11 -15 April ACCP - American College of Chest physicians, Rosemont, U.S.
7 Maj First quarter results 2014
7 Maj Annual General Meeting
16 - 21 Maj ATS - American Thoracic Society, San Diego, U.S.
7 - 11 Juni EAACI in Copenhagen, Denmark The European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Annual Congress
22 - 26 Juni ERS in Amsterdam, The Netherlands The 25th Congress of the European Rhinologic Society, in conjunction with the 33rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose.
13 Augusti Second quarter results 2014
3 - 6 September XV World Congress on Cancers of the Skin (WCCS), Edinburgh, Scotland- Satellite symposium on Zyclara
8 - 12 Oktober 23rd EADV Congress, Amsterdam, The Netherlands – Satellite symposium on Acnatac
6 November Third quarter results 2014
6 - 11 November ACAAI – American College of Allergy, Asthma & Immunology, Atlanta, U.S

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.