Investerare

Meda´s förvärv av Rottapharm Madaus har slutförts

Den 31 juli annonserade Meda förvärvet av italienska Rottapharm. I och med förvärvet blir Meda ett ledande europeiskt specialty pharma företag med proformaintäkter på mer än 18 miljarder kronor för 2013. Den sammanslagna enheten kommer att vara mer omfattande, ha bredare geografisk närvaro samt förfoga över en produktportfölj som är väl balanserad mellan Rx och Cx/OTC. Kostnadssynergierna för den sammanslagna enheten uppskattas till 900 miljoner kronor och förväntas få full effekt år 2016.

Nedan samlad, publicerad information om hela förvärvet - länkar.

Extra bolagsstämma, torsdagen den 6 November kl 13

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.