CSR

Samhällsengagemang

Meda anser att det är företagets plikt att bidra positivt till samhället.  Den främsta insatsen Meda gör är att bidra till att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom en effektiv verksamhet. Meda ska vara del av att förbättra tillgången till medicin och hälsovård, och stödjer viktiga initiativ på dessa områden. Vidare bidrar Meda med donationer till hjälp -och välgörenhetsorganisationer samt sponsrar forskning. Medas bolag arbetar lokalt med varierande frågor, givet den lokala kontexten.

AmeriCares

Meda är partner till AmeriCares sedan 2008. AmeriCares är en icke vinstdrivande organisation som levererar medicin, medicinska förnödenheter och hjälp till människor i nöd världen runt. Seden organisationen grundades 1982, har den bistått med humanitär hjälp i 164 länder till ett värde av drygt 12 miljarder USD.  AmeriCares har lindrat effekterna av bland annat cykloner i Bangladesh, jordbävningar i Nepal, Peru och Pakistan, orkanen Katrina i USA, svältkatastrofen i Darfur och tsunamin i Sydostasien. Under det sjuåriga partnerskapet med AmeriCares har Meda donerat medicin och medicinsk utrustning som distribuerats till 65 länder, till ett värde om drygt 35 miljoner USD.

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.