Bolagsstyrning

Finansiell rapportering

I enlighet med gällande lagstiftning och börsregler samt andra vid var tid tillämpliga regelverk eftersträvar bolaget att regelbundet tillhandahålla korrekt, tillförlitlig och aktuell finansiell information. Den finansiella informationen publiceras regelbundet i form av:

  • Kvartalsrapporter (publiceras som pressreleaser)
  • Årsredovisning
  • Pressreleaser innehållande nyheter och väsentliga händelser som kan påverka börskursen.

Styrelsen ansvarar för att dokumentera hur kvaliteten i bolagets finansiella rapportering säkerställs samt hur bolaget kommunicerar med sin revisor. Bolaget har frekventa löpande kontakter med revisorn.

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.