Investerare

Utdelning

Utdelningen fastställd till 2,50 SEK per aktie. Avstämningsdag är den 18 april 2016. Sista dag för handel med rätt till utdelning är den 14 april 2016. 

Prenumeration


Vid frågor
Kontakta Paula Treutiger (IR)

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.