Produktportfölj

Produktportfölj

Meda har en väldiversifierad produktportfölj inom flera terapiområden och produktområden. Receptbelagda läkemedel (Rx) står för cirka 60% av försäljningen, medan cirka 40% utgörs av receptfria läkemedel (Cx och OTC). 

Medas produkter faller inom flera terapiområden men fokus är främst på: Astma/allergi, Dermatologi samt Smärta och inflammation.

För ytterligare information om Medas produkter samt var de finns tillgängliga se respektive lands lokala hemsida.

Utvalda terapi- och produktområden

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.