Om Meda

Om Meda

Meda är ett ledande internationellt specialty pharma-företag med en bred produktportfölj som når mer än 80% av den globala läkemedelsmarknaden. Försäljningen uppgick till mer än 19,6 miljarder SEK i slutet av 2015. 

Vid utgången av 2015 hade Meda 4 600 (5 200) medarbetare, varav 2 690 (2 900) verksamma inom marknadsföring och försäljning. Bolagets fokus är främst marknadsföring och försäljning och Med egna försäljningsorganisationer i fler än 60 länder. På marknader utan egen representation sker marknadsföring och försäljning via distributörer. Sammanlagt säljs Medas läkemedel i över 150 länder. De senaste åren har Medas närvaro på tillväxtmarknader ökat. Marknadsorganisationen på dessa marknader omfattar 1 100 (1 083) personer.

Under 2014 förvärvade Meda det italienska specialty pharma-företaget Rottapharm och efter förvärvet svarar receptbelagda läkemedel (Rx) för cirka 60% och receptfria produkter (Cx och OTC) för cirka 40% av koncernens försäljning. Meda har en bred produktportfölj men det finns tre prioriterade terapiområden – Astma/allergi, Dermatologi samt Smärta och inflammation – vilka svarar för cirka 50% av koncernens omsättning.

Meda bedriver ingen egen läkemedelsutveckling i tidig fas utan nya produkter säkras genom förvärv. I stället fokuserar Meda på marknadsanpassad produktutveckling inom utvalda terapiområden samt marknadsföring och försäljning. 


Rx är receptbelagda läkemedel som förskrivs av läkare och terapeuter till patienter.

OTC är receptfria produkter som säljs direkt till konsumenter via apotek och detaljhandel.

Cx är kliniskt bevisade egenvårdsprodukter som läkare och apotekspersonal rekommenderar till konsumenter.

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.